Η AGAPE

Η AGAPE

Η AGAPE

TAYTOTHTA

Η Agape- Αγάπη είναι ένας, κατά βάση Χριστιανικός, μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με σταθερή παρουσία στην Ελλάδα, εδώ και 50 χρόνια.

Η Agape είναι ανεξάρτητη σε εθνικό επίπεδο, αλλά παραμένει συνδεδεμένη με τον οργανισμό CRU, ο οποίος έχει παραρτήματα σε πάνω από 190 χώρες, σε όλο τον κόσμο, και απασχολεί περίπου 27.000 άτομα προσωπικό, και πάνω από 225.000 εθελοντές.

ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι θεμελιώδεις κοινωνικές και παναθρώπινες Χριστιανικές αξίες που διαπνέουν όλη την Αγία Γραφή, να γίνουν βίωμα σε κάθε άνθρωπο, να τον εμπνεύσουν, να τον ενδυναμώσουν πνευματικά και να επιδράσουν ουσιαστικά στις διαπροσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις, στη δουλειά του, σε όλη την καθημερινότητά του, σε κάθε τομέα της ζωής του.

Οι αξίες αυτές, ακόμη και όταν ξεκινήσουν ως βάση στη ζωή ενός και μόνο ανθρώπου, μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν τη δυναμική μιας ολόκληρης κοινότητας, και να αποτελέσουν σημαντική αφετηρία για μια κοινωνία που θα χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, πίστη, ενότητα, συνεργασία και αλληλουποστήριξη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Agape συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, αλλά και ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) με τους οποίους μοιράζεται τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους, καθώς και με όλες τις Χριστιανικές Ομολογίες (Ορθόδοξη, Καθολική, Διαμαρτυρόμενη).

ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες της Agape πηγάζουν από τις βασικές αρχές της Χριστιανικής πίστης, όπως η αγάπη, η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο, η μακροθυμία και η συγχωρητικότητα, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, αλλά και η διαφάνεια και η δικαιοσύνη, αξίες που συμπεριλαμβάνονται και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΡΓΟ

Η Agape μετουσιώνει τις αρχές της σε συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα, παρέχοντας έτσι ένα πολύπλευρο κοινωνικό, ανθρωπιστικό, πολιτιστικό και πνευματικό έργο, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

Κάποιες από τις δράσεις της είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ευάλωτες -κοινωνικά και οικονομικά- ομάδες, η φροντίδα των προσφύγων, η δημιουργία και η προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα σχολεία της χώρας, με παράλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η διεξαγωγή συνεδρίων ανάπτυξης ηγεσίας καθώς και μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η φροντίδα της οικογένειας, αλλά και της γυναίκας -με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ομάδων συζήτησης, καθώς και με συνεδρίες συμβουλευτικής-  η δημιουργία και προσφορά υλικών κατήχησης, αλλά και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους κατηχητές σε συνεργασία με την Εκκλησία, καθώς και η υποστήριξη των νέων, και ιδιαίτερα των φοιτητών, με τον συντονισμό σταθερών εβδομαδιαίων συναντήσεων και εκδηλώσεων.

TAYTOTHTA

Η Agape- Αγάπη είναι ένας, κατά βάση Χριστιανικός, μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με σταθερή παρουσία στην Ελλάδα, εδώ και 50 χρόνια.

Η Agape είναι ανεξάρτητη σε εθνικό επίπεδο, αλλά παραμένει συνδεδεμένη με τον οργανισμό CRU, ο οποίος έχει παραρτήματα σε πάνω από 190 χώρες, σε όλο τον κόσμο, και απασχολεί περίπου 27.000 άτομα προσωπικό, και πάνω από 225.000 εθελοντές.

ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι θεμελιώδεις κοινωνικές και παναθρώπινες Χριστιανικές αξίες που διαπνέουν όλη την Αγία Γραφή, να γίνουν βίωμα σε κάθε άνθρωπο, να τον εμπνεύσουν, να τον ενδυναμώσουν πνευματικά και να επιδράσουν ουσιαστικά στις διαπροσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις, στη δουλειά του, σε όλη την καθημερινότητά του, σε κάθε τομέα της ζωής του.

Οι αξίες αυτές, ακόμη και όταν ξεκινήσουν ως βάση στη ζωή ενός και μόνο ανθρώπου, μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν τη δυναμική μιας ολόκληρης κοινότητας, και να αποτελέσουν σημαντική αφετηρία για μια κοινωνία που θα χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, πίστη, ενότητα, συνεργασία και αλληλουποστήριξη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Agape συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, αλλά και ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) με τους οποίους μοιράζεται τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους, καθώς και με όλες τις Χριστιανικές Ομολογίες (Ορθόδοξη, Καθολική, Διαμαρτυρόμενη).

ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες της Agape πηγάζουν από τις βασικές αρχές της Χριστιανικής πίστης, όπως η αγάπη, η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο, η μακροθυμία και η συγχωρητικότητα, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, αλλά και η διαφάνεια και η δικαιοσύνη, αξίες που συμπεριλαμβάνονται και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΡΓΟ

Η Agape μετουσιώνει τις αρχές της σε συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα, παρέχοντας έτσι ένα πολύπλευρο κοινωνικό, ανθρωπιστικό, πολιτιστικό και πνευματικό έργο, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

Κάποιες από τις δράσεις της είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ευάλωτες -κοινωνικά και οικονομικά- ομάδες, η φροντίδα των προσφύγων, η δημιουργία και η προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα σχολεία της χώρας, με παράλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η διεξαγωγή συνεδρίων ανάπτυξης ηγεσίας καθώς και μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η φροντίδα της οικογένειας, αλλά και της γυναίκας -με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ομάδων συζήτησης, καθώς και με συνεδρίες συμβουλευτικής-  η δημιουργία και προσφορά υλικών κατήχησης, αλλά και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους κατηχητές σε συνεργασία με την Εκκλησία, καθώς και η υποστήριξη των νέων, και ιδιαίτερα των φοιτητών, με τον συντονισμό σταθερών εβδομαδιαίων συναντήσεων και εκδηλώσεων.