Συνεργασίες

Έχοντας ένα όραμα για έναν καλύτερο κόσμο γύρω μας, αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι το έργο είναι πολύ μεγάλο για να γίνει μόνο από τον οργανισμό μας. Για τον λόγο αυτό, η Agape απλώνει το χέρι σε κάθε άλλο οργανισμό ή αρχή που έχει παράλληλους στόχους και θέλει να συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας μας, με έναν ολιστικό και πολιτιστικά συναφή τρόπο.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Agape συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές, την εκάστοτε κυβέρνηση, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και άλλους οργανισμούς και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.